Spotkanie koła

Zapraszamy studentów na kolejne spotkanie Studenckiego Koła Chirurgii Dziecięcej. Odbędzie się już w tę środę 19-ego lutego o godzinie 16:00 w sali seminaryjnej Kliniki.

Tematyka zbliżającego się spotkania to przepuklina pachwinowa oraz zapalenie wyrostka robaczkowego.

W ramach Koła odbywają się comiesięczne spotkania naukowe, na których omawia się szczegółowo wybrane zagadnienia oraz przedstawiany jest w formie zagadki jeden przypadek medyczny. Członkowie Koła mogą również liczyć na możliwość ćwiczeń posługiwania się narzędziami laparoskopowymi z użyciem trenażerów oraz możliwość pisania prac naukowych.

Zapraszamy zainteresowanych!

Read more...

Posiedzenie Naukowe

Zapraszamy na Posiedzenie Naukowe oddziału dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Odbędzie się ono w dniu 23.01.2014 (czwartek) o godz. 16.00 w sali wykładowej im. Profesora Wiktora Brossa we Wrocławiu.

Więcej szczegółów w załączeniu.

Read more...

Praktyczny przewodnik

Zapraszamy do zapoznania się z nową pozycją literaturową jaką jest napisana pod redakcją Dariusza Patkowskiego i Roberta Śmigla książka pt. Wrodzone zarośnięcie przełyku - praktyczny przewodnik.

Jest to pierwsza pozycja na polskim rynku wydawniczym poświęcona w całości różnym aspektom jednej z najcięższych wad rozwojowych – zarośnięciu przełyku. Autorzy poszczególnych rozdziałów, wybitni znawcy omawianych zagadnień, reprezentujący różne specjalności medyczne, omawiają m.in.: definicje, epidemiologię, podział, przyczyny, objawy, diagnostykę prenatalną i pourodzeniową zarośnięcia przełyku, jak również zasady leczenia chirurgicznego tej wady oraz wielospecjalistyczną opiekę nad dzieckiem po operacji wraz poradnictwem genetycznym dla rodziców dziecka.

Read more...

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /chdzpl-2016/templates/gk_creativity/html/com_k2/templates/default/category.php on line 191