Przy Katedrze działa koło naukowe, którego opiekunami są prof. dr hab. Maciej Bagłaj i lek. Sylwester Gerus.